No trivialitzem el procés constituent

2 milions de vots: un 48% pel Sí contra un 39% pel No, i parlament constituït, passem pantalla. Propera estació: Constitució de la República Catalana.
Aviat es farà l’inici oficial de la Convenció Constituent que ha de portar-nos, després d’un procés participatiu i parlamentari, a la redacció de la nova constitució catalana i al referèndum per a la seva aprovació. Des de la societat civil ja han sorgit fa mesos propostes, s’han fet debats territorials i sectorials i s’han organitzat actes per apropar a la ciutadania els conceptes de “constitució” i de “procés constituent”.
Una n’ha estat Reinicia, amb l’objectiu d’establir el mètode de treball i ser el lloc de trobada per a la participació popular que es vol que tingui aquest procés. És essencial que la nova constitució sigui radicalment democràtica tant en els resultats com en el procés participatiu. Serà així com sectors no independentistes, però sí partidaris d’un procés constituent català (470.000 persones, un 11,5%) se sentin cridats a participar activament.
El procés s’articula en diverses fases:
– La participació per iniciativa ciutadana, en què territorialment o sectorial, es plantega com es vol que sigui la futura constitució i el país.
– El Parlament, amb coprotagonisme ciutadà, treballarà a partir de les aportacions anteriors per plasmar-les en un text constitucional.
– Un referèndum de ratificació del text constitucional resultant.
És necessari preservar de forma activa aquest procés d’elaboració de la constitució, ja que no està garantit que la voluntat popular acabi sent recollida i respectada. Alguns símptomes poden generar preocupació i bo serà posar-los de manifest. Per tant,

– Cal assegurar que la participació, no per massiva, sigui una excusa per menystenir la rellevància constitucional de les propostes recollides. Cal garantir un retorn de la influència de les diferents aportacions en els continguts constitucionals.

– En els debats es generaran propostes de rellevància constitucional i d’altres que seran més pròpies d’un desenvolupament posterior en forma de lleis. Totes han de ser recollides i totes són importants. Però cal garantir des de l’inici que l’objectiu del procés és traduir la legitimitat participativa en el text constitucional. Aquest és l’objectiu del procés constituent i no fer un recull exhaustiu que després quedi arraconat en un llibre amb portada de color vistós destinat a la farcida llibreria d’allò que el poble va voler i mai va esdevenir.

Hom admet que el procés constituent tindrà participació popular. També que les entitats del país s’aniran afegint a Reinicia com a espai que reculli les propostes dels diferents debats col·lectius. Però cal evitar que Reinicia es converteixi en el cotxe escombra d’iniciatives ja fallides posades en pràctica anteriorment. Reinicia no ha d’oblidar la finalitat primigènia que la justifica i li dona sentit, si no es vol que sectors importants de la societat que interessa apropar o consolidar se’n puguin sentir aliens.

Reinicia  ja té el suport declarat i actiu d’Òmnium Cultural. També caldrà que entitats com l’ANC no oblidi la seva responsabilitat en l’aportació efectiva al debat constituent. Les organitzacions sectorials de l’ANC, a través del seu Equip de Coordinació Intersectorial (ECI), ja fa més d’un any que treballan en el debat constituent, amb propostes concretes i participant activament a Reinicia. És important que l’ANC tingui clar que no és moment d’exclusions incomprensibles, ni de tebiors, sinó de dedicar els esforços a dotar-nos d’una Constitució moderna i popular que garanteixi la llibertat i la justícia als nostres ciutadans. És així com la farem nostra i la podrem respectar i defensar.

Josep Arranz
Col·lectiu Drassanes

2 de novembre de 2015

Article publicat a El Punt/Avui

Descarrega-te’l en pdf