REFERÈNDUM AMB SEGONA VOLTA

Conèixer qui tindrà dret a vot i com es comptaran els vots de les dues preguntes i les possibles respostes, és cabdal per garantir una campanya apropiada que demani el vot concret del ciutadà, qui ha de pronunciar-se amb ple coneixement de les conseqüències de la seva acció a les urnes.
És evident, que la manera com s’han programat les preguntes, encadenant-les amb les respostes, emboliquen la troca i fa més peremptori conèixer de bon començament, quines poden ser comptades com a vots nuls i el significat de cada una de les respostes.
Quan s’acordà la data i les preguntes, es va obviar fer públiques les normes que regirien la celebració del referèndum. Per tant la nostra opinió ha de tenir necessàriament un component d’especulació.

Dit això, podem afirmar que a la pregunta: Vol que Catalunya s’esdevingui un Estat ?  Votar NO significa que la persona que l’ha triat, vol que Catalunya es mantingui dins del marc polític actual del Regne d’Espanya, sense cap canvi, però també podria dir que vol la desaparició de l’autonomia catalana.Votar SÍ ,significa que la persona que ho ha fet vol un canvi de certa profunditat de l’actual marc polític i aleshores entra en joc la segona pregunta.
En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent ? votar NO, o sigui Sí+NO s’ha d’entendre que qui així s’ha pronunciat, vol una reforma de l’actual constitució espanyola que doti de les condicions polítiques i jurídiques necessàries per a què Catalunya esdevingui una entitat política anomenada Estat (del tipus que sigui, però sense una personalitat internacional sobirana)  és a dir, emplaça les institucions polítiques catalanes a iniciar una negociació amb l’estat espanyol (en realitat a continuar la negociació) encaminada a obtenir el desig expressat a les urnes d’una part de la ciutadania del regne, que l’altra part li ho hauria de concedir.
Votar SÍ a aquesta segona pregunta, o sigui SÍ+SÍ, significa que la persona que així s’expressa vol que Catalunya sigui un Estat independent en el context dels altres Estats sobirans del món, és a dir, la voluntat que Catalunya surti del marc polític del regne espanyol i es constitueixi en república catalana independent.

Amb el disseny de preguntes condicionades per respostes, s’ha aconseguit el consens polític, però s’ha sacrificat la claredat del resultat. Les regles de la votació, les respostes i les seves conseqüències han de ser ben clares, és per això, que cal fixar una segona volta en cas que cap resposta vàlida possible, obtingui més del 50% dels vots emesos. 
Si no tenim unes regles del joc clares i una resposta única majoritària que obtingui més del 50% de les respostes a les preguntes, l’exercici del dret a l’autodeterminació només servirà com una eina d’especulació sociològica i de negociació per a transaccions entre les estructures polítiques que van transitar des del franquisme.  És a dir res útil per les aspiracions del poble de Catalunya.

La complexitat de la doble pregunta, fa previsible que les possibles respostes siguin subjecte d’interpretacions variables. L’objectiu de la segona volta, és clarificar el mandat de les urnes, sense ambigüitats possibles respecte el camí polític que ha d’emprendre Catalunya i garantint que la interpretació emani directament dels ciutadans, objectiu de tot referèndum.

La realització del referèndum és imprescindible i s’ha de fer tant sí com no, forçant-lo fins les darreres conseqüències, això vol dir fins que les forces policials al servei de l’Estat espanyols, ens arrenquin literalment les urnes de les mans. La realització del referèndum és substancial i el seu resultat ha de ser clar, al constituir un mandat del parlament de Catalunya per a què declari unilateralment la independència de la nostra nació i iniciï els tràmits de secessió de l’estat espanyol i la incorporació com Estat de ple dret a la comunitat internacional. És per això que defensem la realització del referèndum tant sí com no i que aquest atorgui un mandat clar,si cal amb la celebració d’una segona volta.

Per a què tingui lloc una segona volta del referèndum s’han de complir dues condicions prèvies:

1)La segona volta només es pot plantejar en acabar la realització d’una primera volta legal o tolerada per l’estat espanyol i en un escenari de normalitat democràtica.
2) Que cap de les 5 possibles respostes aconsegueixi més del 50 % dels vots emesos.
Les possibles respostes són:
¿Vol que Catalunya sigui un Estat?” Sí o NO (dues) i “En cas afirmatiu, vol que Catalunya s’esdevingui un Estat independent?” Sí, NO o abstenció (tres)
De les quatre o cinc possibles respostes, només se’n comptaran tres o quatre, depenent de si la resposta SÍ+ABSTENCIÓ, es considerés, o no, com un vot nul (a quina s’hauria de sumar aquesta controvertida abstenció?)
Respondre Sí a la pregunta; vol que Catalunya sigui un Estat ? només es compta alhora d’atorgar la resposta a la segona pregunta; vol que Catalunya s’esdevingui un estat independent ? La resposta del Sí+Sí, ens respon en primer lloc que vol un estat i en segon lloc que el vol independent.
La resposta del Sí+NO, ens respon en primer lloc que vol un estat i en segon llocs que no el vol independent.
En coseqüència aquest doble vot només es pot computar una vegada que hàgim conegut la resposta a les dues preguntes.

Segons quin sigui el resultat del referèndum s’ha d’anar a una segona volta que evidenciï de forma inqüestionable la voluntat popular.
El referèndum és transcendental i per això hem d’obtenir un resultat clar, car la victòria del No en primera o segona volta significaria una derrota d’incalculables conseqüències per a Catalunya.Una victòria del Sí+NO aprofundiria l’actual crisi política , ja que els encarregats de negociar el mandat de les urnes serien , per una banda Espanya, que no vol ni sentir a parlar de federalisme i que faria una lectura de debilitament del nacionalisme català i per l’altra una Catalunya dividida i sense força per impulsar el seu propi projecte nacional.
Sols el SÍ+SÍ dóna esperança de futur a Catalunya i aquest resultat ha de ser clar i inqüestionable.

 
Hipòtesis de resultats

Per evitar una segona volta, caldria que qualsevol d’aquestes tres possibilitats; el No, el Sí+No o el Sí+Sí, obtingués gairebé 1.950 mil vots si partim del cens electoral de les darreres autonòmiques del principat, que era de 5.257960 persones i una participació al referèndum superior a totes les eleccions autonòmiques catalanes i aproximadament igual a la de les eleccions espanyoles (al voltant del 73 %, però que ha arribat a tenir participacions mitjanes del 78% en determinats períodes) Com és més que previsible que cap resposta obtingui aquest nombre de vots, s’imposa una segona volta on es formuli als ciutadans una sola pregunta binària que els doni a triar entre les dues opcions finalistes. Aquí plantegem tres hipòtesis de resultats que originarien les preguntes de la segona volta.

En la hipòtesi A. Es reflexteix una victòria ampla del Sí que supera el 60% sobre el total de vots emesos.però,el Sí només suma quan contesta la segona pregunta i es divideix entre els que voten Sí+Sí i els que voten Sí+No. Aquí el resultat Sí+Sí tot i representar el 71% dels vots del SÍ, només és el 43,2% dels vots emesos, és a dir, tot i guanyar, no obté més el 50% del vots necessaris per evitar una segona volta, que hauria de fer-se amb la següent pregunta:

Vol que Catalunya sigui un estat independent ?

En la hipòtesi B, Es planteja una situació d’empat tècnic entre els que han votat Sí (que no compten) i els que han votat No. El Sí+Sí que ha tingut el 71 % dels vots del Sí, es queda en segona posició amb més de 14 punts per sota del NO, però com que aquest tampoc obté més del 50% dels vots emesos necessaris per evitar la segona volta, aquesta s’ha de fer amb la següent pregunta:

Vol que Catalunya sigui un estat independent ?

En la hipòtesi C. Torna a guanyar l’opció que no compta, o sigui el Sí en primera resposta, en canvi com que el Sí+Sí només ha tret el 25% dels vots totals del Sí, queda relegat a la tercera opció més votada, sent la segona el NO amb un 38,4% dels vots emesos i la primera el Sí+No amb el 70% del vots del Sí i el 40,6 dels emesos. Com que tampoc supera el 50% dels vots emesos no pot evitar-se una segona volta, que en aquest cas s’hauria de fer amb la següent pregunta:

Vol que Catalunya s’esdevingui un estat ?

referendum amb 2ªvolta-QUADRE

 

Si voleu accedir al quadre de les hipòtesis i poder modificar els paràmetres cliqueu aquí per descarregar-vos el fitxer excel.

També us podeu descarregar el fitxer sencer en word o en pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s