Deixa un comentari

DECLARACIÓ DE JUNY DE 2015

drassanes_blus_ok

Quan falten poc més de tres mesos per a les eleccions del 27 de setembre es fa imprescindible,  per  part de tot el moviment per la independència, un esforç  molt important    per a abordar aquest repte. 

 Hi ha diferents factors principals que marquen el present que s’ha configurat al llarg dels darrers mesos: 

Primer: El suport global a l’objectiu de la independència de Catalunya  no sols  es manté  sinó que  avança  en el seu conjunt. 

Segon: Tot i així caldrà augmentar encara el suport en diversos centenars de milers de persones més, si volem garantir l’èxit de la contesa electoral. 

 Tercer: El suport a la independència s’ha diversificat i s’ha  reforçat per  l’esquerra fet que comporta l’arrelament d’un lideratge més divers de manera que  el procés  adquireix una transversalitat més sòlida. 

 Quart:  No ha de sorprendre que,  a mesura que  l’independentisme avança,  creixin sectors favorables al dret a decidir però no  decantats encara per la  independència;  o  que es vagin configurant  àmbits polítics  tant en l’àrea del vot regionalista i  negacionista, com del vot partidari de suposades terceres  vies  que  pretenen dificultar  o,  simplement, d’oposar-se  a    l’extensió  de les idees de l’independentisme,   

 Cinquè: Tot i la important sensibilització aconseguida, hem de partir de la constatació que la  pressió ha d’incrementar, en el moment present,  el  seu  dinamisme  i el grau de mobilització organitzada i  permanent,  ja  que ens serà  imprescindible per a aconseguir els objectius en l’etapa actual. 

 Davant aquesta situació, per a  estendre l’objectiu de la República Catalana Independent cal una mobilització molt àmplia  i constant  per  tal  de  superar els obstacles que puguin aparèixer i per a  fer arribar al màxim de sectors socials els arguments i continguts que demostren que la independència és l’única via per a poder construir un nou marc polític i social just, alliberat de les limitacions del règim del 1978. 

 El Col·lectiu Drassanes, en conseqüència, considera imprescindible:   

1. Mantenir i incrementar la tasca de dinamització i difusió del Debat Constituent, és a dir, del debat i la mobilització a favor de l’objectiu de la República Catalana Independent com a marc polític que ha de permetre superar les limitacions socials i nacionals del règim espanyol actual, per tal d’incorporar amplis sectors de la ciutadania  més enllà de  l’independentisme i el sobiranisme ja existents. 

2. Abordar les eleccions del 27 de setembre amb caràcter  plebiscitari i  constituent,  és a dir, que  a més  de  permetre conèixer  la posició  del poble de Catalunya  respecte a  la  independència,  les forces que  resultin  guanyadores en nombre d’escons  es comprometin  amb  un doble objectiu:  Per una banda,  els    membres electes  s’obliguen  a ser fidels  només a les decisions emanades del poble català,  tot posant fi a la subordinació autonòmica derivada del règim  del 1978 i el seu marc constitucional  obrint un procés de  caràcter constitutiu  nou  i de desconnexió amb l’estat espanyol. En aquest sentit  hauran de constituir el Parlament  com a  Cambra Constituent,  de manera que,  promovent  un procés de Convenció Constitucional  obert a la participació popular,  permeti al poble de Catalunya determinar el seu futur.  D’altra  banda, des del primer moment,  de manera  clara i sense ambigüitats  acorden assolir, en el termini màxim de 10 mesos,  la posada en marxa  de les eines bàsiques de funcionament del nou Estat, tant des del punt de vista legislatiu com d’operativitat efectiva.   

3.  Passat  el 27 de setembre, abordar de manera immediata  les tasques necessàries d’emergència nacional, basades en  una  intervenció  social  urgent  i la desconnexió jurídica i política de l’estat espanyol,  per mitjà de la formació  d’un govern  de concentració que: a)  executi  un  programa social de xoc  (o pla de rescat ciutadà) d’aplicació  immediata  que posi fi a les urgències socials  (habitatge, renda bàsica, alimentació infantil etc.) i  b)  posi en marxa i dirigeixi una activitat  constant de pressió i difusió, que ha de durar com a màxim cinc mesos, exigint  a l’Estat  espanyol  i davant la comunitat internacional  un referèndum d’autodeterminació. Esgotat  el  termini  establert,  es farà  efectiva la  Declaració Unilateral d’Independència (DUI)

Així mateix, i davant la possibilitat d’una reacció extremament bel·ligerant per  part de l’Estat Espanyol,  ens hem de dotar de nous instruments de sobirania popular  i de caràcter rupturista. En aquest sentit, cal impulsar la constitució de l’Assemblea de  Representants  Electes

L’assoliment d’aquestes fites demanen  del conjunt de l’independentisme  una  força moral i organitzativa més gran,  perquè caldrà  assolir un  estat de mobilització permanent, de cara a l’11 de setembre i més enllà,  i  desenvolupar  iniciatives que permetin una  àmplia participació  en la defensa de  l’objectiu de la República Catalana Independent  que  ha de deixar  enrere  velles formes de fer i ha de significar  una renovació que cal començar a preparar ja des d’ara mateix. Els debats  i les accions    en els quals estarà immers bona part del poble de Catalunya al llarg dels  pròxims  mesos  hauran  d’incloure, per tant, també,  la reflexió sobre la necessitat d’aquesta imprescindible renovació. 

Col·lectiu Drassanes 

Països Catalans, Juny de 2015

Descarrega-te-la en pdf